Artinformation

Här hittar du kort information om de arter som vi har letat efter tidigare år. Under varje art finns det länkar till mer detaljerade artbeskrivningar. Du får gärna rapportera in andra arter än de som vi har tagit med här. Några arter är vi extra intresserade av av olika anledningar. Några av arterna på listan är s.k. invasiva arter som t.ex. Blåskrabban och andra arter är extra hotade som t.ex. Ålgräs och Blåmusslan.

Du hittar också bra artinformation på t.ex. Vattenkikaren (Göteborgs Universitet) och Liv i Havet (Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum)

Arterna är uppdelade i fem olika grupper:  fåglar, strandväxter, alger och sjögräs samt ryggradslösa marina djur.

Fåglar.


Ejder (Somateria mollissima)   
(Foto: U.S. Fish and Wildlife Service)
Artbeskrivning: Ejderna är en välkänd fågel för många. Hanen är lätta att känna igen på den svart-vita färgen och honan är brunaktig.
​Läs mer om Ejdern här.


Strandskata
(Haematopus ostralegus)
(Foto: Bjørn Christian Tørrissen )
Artbeskrivning: Den ...r.
​Läs mer om


Större Strandpipare
(Charadrius hiaticula)
(Foto: Andreas Trepte)
​Läs mer om Större Strandpipare här.

Strandväxter.


Strandkål
(Crambe maritima)
​Läs mer om Strandkål här.


Strandråg
(Leymus arenarius)
​Läs mer om Strandråg här.


Saltarv
(Honckenya peploides)
Läs mer om Saltarv här.

Alger och sjögräs.


Sågtång
(Fucus serratus)
​Läs mer om Sågtång här.

Sargassosnärja (Sargassum muticum)
​Läs mer om Sargassosnärja här.

 


Ålgräs
(Zostera marina)
Artbeskrivning: Ålgräset är en blomväxt som har anpassat sig för ett liv i saltvatten. Ålgräset växer på grunt vatten (ner till ca 5m) och kan bilda stora undervattensängar, s.k. ålgräsängar.
​Läs mer om ålgräs här (obs att namnet "Bandtång" är ett gammalt namn och lite missvisande eftersom ålgräset inte är en tång (alg).

Ryggradslösa djur.


Simkrabba 
(Liocarcinus depurator)
​Läs mer om Simkrabba här.


Strandkrabba
(Carcinus maenas)
​Läs mer om Strandkrabba här.


Blåskrabba
(Hemigrapsus sangiuneus)
​Läs mer om Blåskrabba här.


Penselkrabba (Hemigrapsus takanoi)
​Läs mer om Penselkrabba här.

Blåmussla (Mytilus edulis)
​Läs mer om Blåmussla här.


Japanskt jätteostron
(Crassostrea gigas)
​Läs mer om Japanskt jätteostron här.